conductibilité thermique

conductibilité thermique
šiluminis laidumas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Medžiagos savybė nurodytos temperatūros lauke perduoti tam tikrą šilumos kiekį statmenai matavimo paviršiui. atitikmenys: angl. heat conduction; thermal conduction vok. Wärmeleitfähigkeit, f; Wärmeleitung, f rus. теплопроводность, f pranc. conductibilité calorifique, f; conductibilité thermique, f

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2006.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • conductibilité thermique — šiluminis laidumas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Medžiagos gebėjimas praleisti šilumą. atitikmenys: angl. heat conduction; thermal conduction vok. Wärmeleitfähigkeit, f; Wärmeleitung, f rus. теплопроводность, f pranc …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • conductibilité thermique — šilumos laidumas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Šilumos perdavimo būdas, kai energija tiesiogiai perduodama iš šiltesnių kūno dalių šaltesnėms. Dujų šilumos laidumą lemia betvarkis molekulių judėjimas, o metalų – elektronų judėjimas ir… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • conductibilité thermique due aux électrons — elektroninis šilumos laidumas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. electron heat conduction vok. elektronische Wärmeleitung, f rus. электронная теплопроводность, f pranc. conductibilité thermique due aux électrons, f; conductibilité… …   Fizikos terminų žodynas

  • conductibilité thermique électronique — elektroninis šilumos laidumas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. electron heat conduction vok. elektronische Wärmeleitung, f rus. электронная теплопроводность, f pranc. conductibilité thermique due aux électrons, f; conductibilité… …   Fizikos terminų žodynas

  • conductibilité thermique due au réseau — gardelinis šilumos laidumas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. lattice heat conductivity; lattice thermal conduction vok. thermische Gitterleitfähigkeit, f rus. решёточная теплопроводность, f pranc. conductibilité thermique due au réseau …   Fizikos terminų žodynas

  • Conductibilité thermique — Conductivité thermique La conductivité thermique est une grandeur physique caractérisant le comportement des matériaux lors du transfert thermique par conduction. Cette constante apparaît par exemple dans la loi de Fourier (voir l’article… …   Wikipédia en Français

  • Coefficient de conductibilité thermique — ● Coefficient de conductibilité thermique synonyme de conductivité thermique …   Encyclopédie Universelle

  • coefficient de conductibilité thermique — šiluminio laidumo koeficientas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, skaitine verte lygus šilumos srauto tankiui, esant vienetiniam temperatūros gradientui. atitikmenys: angl. coefficient of thermal conductivity vok.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • coefficient de conductibilité thermique — šilumos laidumo koeficientas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. coefficient of heat conductivity; heat conduction coefficient vok. Wärmeleitfähigkeit, f; Wärmeleitkoeffizient, m; Wärmeleitvermögen, n rus. коэффициент теплопроводности, m… …   Fizikos terminų žodynas

  • coefficient de conductibilité thermique — šilumos laidumo koeficientas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Savybė, apibūdinanti medžiagos savybę praleisti šilumą ir parodanti, kokį šilumos kiekį geba praleisti medžiaga per laiko vienetą ir ploto vienetą, kai temperatūros gradientas 1 …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”